1. Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Fyzická osoba – podnikateľ Jaroslav Špaček – NÁKUPŇA ROSA, s miestom podnikania Borský Svätý Jur 704, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 17 607 523, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živ. reg. 205-14104 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my v zodpovedajúcom gramatickom tvare), využíva na svojej webovej stránke www.nakupnarosa.sk (ďalej ako „webová stránka“)súbory cookies.

  1. Druhy súborov cookies na webovej stránke

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení najmä od spoločností Google, LLC a Facebook, Inc.:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne.
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke,
  • marketingové cookie subory, ktoré slúžia na zisťovanie Vašich preferencií a personalizáciu reklám vo webových prehliadačoch a na sociálnych sieťach.

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingovéukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete odvolať alebo zmeniť prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Druh cookie súboru

 

Názov

 

Účel

 

Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá

 

 Doba expirácie vo Vašom zariadení
Funkčné(nevyhnutné) cookie súbory

 

wc_cart_hash_# Slúži na zabezpečenie ukladania tovarov v nákupnom košíku návštevníka. Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

wc_fragments_#  

 

Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)
woocommerce_cart_hash Slúži zabezpečenie ukladania tovarov v nákupnom košíku návštevníka a na zapamätanie si vybraných produktov (napr. vo wishliste). Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)
woocommerce_items_in_cart Slúži zabezpečenie ukladania tovarov v nákupnom košíku návštevníka a na zapamätanie si vybraných produktov (napr. vo wishliste). Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)
wp_woocommerce_session_# Slúži zabezpečenie ukladania tovarov v nákupnom košíku návštevníka a na zapamätanie si vybraných produktov (napr. vo wishliste). 2 dni
1P_JAR google.com 1 mesiac
cookielawinfo-checkbox-necessary

nechat

Určuje, či návštevník udelil súhlas s ukladaním súborov cookies. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-non-necessary

nechat

Určuje, či návštevník udelil súhlas s ukladaním súborov cookies. 1 rok
Analytické Prevádzkovateľ v súčasnosti nevyužíva analytické cookies na webovej stránke.  

 

Marketingové ANID Slúži na reklamu zobrazovanú na webe. google.com 2 mesiace
NID Slúži na prispôsobenie reklám. google.com 6 mesiacov
__Secure-3PAPISID google.com 2 roky
__Secure-3PSID google.com 2 roky
__Secure-3PSIDCC google.com 1 rok
  1. Platnosť

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 18.03.2022. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi vo pred.